Mladí ľudia narodení v rokoch 2006, 2005 a starší, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania na budúci rok, môžu vyplniť prihlášky, ktoré nájdu tu, prípadne v kostole na zadnom stolíku.

Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v sakristii kostola na Šípku, pani kostolníčke Vierke po večerných sv. omšiach. Prípravu začneme v októbri, a ak bude prihlásených viac ako 40 mladých, môžeme o birmovku požiadať na budúci rok. Zápis ukončíme 6.6. 2021.

Prihláška: stiahnuť