Čo je Pastorko

Pastorko je miesto na stretanie sa detí a mládeže, kde sa vychováva pomocou saleziánskeho preventívneho systému a zároveň je to aj štýl života, kde sa každý môže cítiť ako doma a neraz je to pre mnohých dokonca aj prvý domov. Je to kvôli tomu, že mnohé vzťahy, ktoré existujú vo svete, sa môžu občas nalomiť a dokonca zlomiť a je potom pre mnohých potrebné niekam prísť, či niekde patriť, kde sa ľudské vzťahy môžu napraviť pomocou dôvery a vzájomnej úcty.

Pastorko je aj miestom, kde sa mladý človek môže dostať do dobrej partie, kde sa môže stretnúť s pozitívnymi vzormi, kde sa môže porozprávať so starším a skúsenejším vychovávateľom a prebrať s ním svoje starosti a svoje nádeje. Je miestom, ktoré mladého človeka môže priviesť bližšie k Bohu, môže mu dať pocítiť, že patrí do širšej rodiny.

Stretká

V Pastorku sú prítomné ako pomoc pre deti a mladých tieto stretká a krúžky:

Banáňy

Chlapčenské stretko pre ôsmakov a deviatakov ZŠ pod vedením don Mariána Drahoša, don Petra Naňa, animátorov Matúša Slivku, Filipa Beláka a Kristiána Chochulu.

Huncúti

Chlapčenské stretko pre gymnazistov pod vedením don Jožka Kmeca.

Karamelky

Dievčenské stretko pre dievčatá na druhom stupni ZŠ pod vedením animátoriek Zuzany Dobrotkovej, Veroniky Rybanskej a Adely Krajčovičovej.

Biblický krúžok

Biblický krúžok pre mladých nad 18 rokov pod vedením don Mariána Drahoša.

Narcisky

Dievčenské stretko pre dievčatá zo SŠ pod vedením animátorky Natálie Drličkovej.

Muži v bielom

Stretko pre chlapcov na druhom stupni ZŠ, ktorí chcú zároveň aj miništrovať pod vedením don Mariána Drahoša a animátora Timoteja Klenoviča.

Birmovanecké stretko - dievčatá

Stretko pre dievčatá pod vedením animátorky Janky Lajčákovej.

Birmovanci

Stretko pre chlapcov pod vedením don Jožka Kmeca.

Dardalejdan

Chlapčenské stretko pre SŠ pod vedením don Jožka Kmeca.

Dievčenské birmovanecké stretko

Stretko pre dievčatá pod vedením animátorky Hanky Vankovej.

Mládežnícky spevokol

Hudobné teleso, ktoré spieva počas liturgií pod vedením animátorky Martiny Hamadovej.

S Don Boscom na horách

Turistický krúžok pre mladých nad 15 rokov pod vedením don Jožka Kmeca.

Vysvetlivky

STRETKO = Skupina detí alebo mladých zvyčajne vo vyrovnanej vekovej kategórii, ktorých vedie animátor, alebo skupina animátorov a schádzajú sa zvyčajne raz za týždeň. Počas týchto stretnutí sa na začiatku a na konci pomodlí, zahrajú sa rôzne výchovné hry a preberie sa téma, pomocou ktorej sa mladý človek môže posúvať dopredu.

ANIMÁTOR = Vedúci stretka, ktorý si sám prešiel svojho času nejakým stretkom a je ochotný viesť deti a mladých v saleziánskom výchovnom štýle.

SALEZIÁNSKY PREVENTÍVNY SYSTÉM = Výchovný systém rehole saleziánov, ktorý uplatňujú na celom svete, všade kde pôsobia, a je zameraný na to, aby viedol mladého človeka k Bohu a vychoval z neho poctivého občana štátu v ktorom žije.