Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike„.

 

K dispozícii tu.
Zodpovedná osoba – kontakt.

 

gdpr