Entries by admin

Adventné večery

Žijeme v dobe plnej zhonu, nenávisti a netolerancie? Vytráca sa z našich životov a vzťahov láska, pomoc, porozumenie a odpustenie? Byť človek, to stačí. O ľudskosti v rôznych podobách nám prídu porozprávať hostia počas dvoch adventných večerov, na ktoré vás srdečne pozývame.

Adventné listy 2022

Aj tento advent si pre nás saleziáni pripravili zamyslenia vo forme listov, ktoré nám majú pomôcť lepšie sa pripraviť na nadchádzajúce sviatky a priblížiť nám ich tajomstvá a krásu.

Deviatnik k Nepoškvrnenej 2022

Milí priatelia don Bosca a mladých, radi by sme vám ponúkli aj tento rok deviatnik ku krásnemu sviatku Panny Márie, ktorý bol pre don Bosca mimoriadne dôležitý, a počas ktorého sa diali zázraky.

Sviatosť birmovania 2022

Po ročnej príprave na sviatosť birmovania, sa aj v našej farnosti dočkali mladí a prostredníctvom otca biskupa im bola vyslúžená táto sviatosť. 38 mladých ľudí neváhalo a rozhodlo sa vstúpiť do kresťanskej dospelosti a s vďakou prijať dary Ducha Svätého.

Spevokolové sústredenie

Už je to nejaký ten čas, kedy sme spolu strávili niekoľko dní, aby sme sa ako spoločenstvo oddali spoločným chvíľam a zážitkom.

Letné prímestské tábory 2022

Po dvoch rokoch obmedzení sa nám konečne podarilo využiť naplno možnosť usporiadania tábora a preto sme tohtoročný prímestský tábor odštartovali v pondelkové ráno so 160 deťmi.

Táborový oznam

Z dôvodu voľných miest sa náš pobytový tábor, ktorý sa uskutnoční na chate Opatová v termíne 15. až 19. augusta 2022, otvára i pre deti, ktoré absolvovali 3. ročník ZŠ a staršie.