Saleziáni a Domka Partizánske Vás srdečne pozývajú na Vianočný punč!

Ten si spoločne budeme môcť vychutnať v nedeľu 18.12. 2022 po svätej omši o 11:00 na námestíčku pred naším kostolom Svätého Tomáša na Šípku. Tešíme sa na Vás!