Po ročnej príprave na sviatosť birmovania, sa aj v našej farnosti dočkali mladí a prostredníctvom otca biskupa im bola vyslúžená táto sviatosť. 38 mladých ľudí neváhalo a rozhodlo sa vstúpiť do kresťanskej dospelosti a s vďakou prijať dary Ducha Svätého.

Ďalej na nich myslime a sprevádzajme ich v modlitbách.

Pripájame i odkaz na foto: FOTO ALBUM