Až do odvolania bude farnosť fungovať v nasledujúcom režime:

Všetky sv. omše na Šípku a v Malých Uheriach budú od 22.11.2021 v režime OP – očkovaní a prekonaní.