V sobotu 28. októbra ráno bolo pred naším kostolom na Šípku rušnejšie, ako iné soboty. Schádzalo sa tu 43 pútnikov pripravených putovať na dve vzácne pútnické miesta.

Ako prvé sme navštívili Baziliku sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Začali sme sv. omšou, počas ktorej nám náš pán farár don Peter Naňo hral na gitare a vyzval nás vyzliecť zo seba „starý kabát“, aby nám Boh mohol obliecť kabát nový.

Po sv. omši sme absolvovali prehliadku Baziliky a kaplnky. Spoznali sme históriu tohto svätého miesta, na ktorom určitý čas pôsobili aj saleziáni Don Bosca. Na záver prehliadky nás čakal najväčší „poklad“ – relikvia Kristovej Krvi, pri ktorej sme sa pomodlili a získali úplné odpustky.

Naša púť pokračovala na Kalváriu v Banskej Štiavnici, ktorú sme prešli v modlitbe Krížovej cesty. Z veže horného kostola nás čakal nádherný výhľad na slnkom zaliatu krajinu. Na záver sme si ešte pozreli centrum Banskej Štiavnice.

Cestou domov sme si zaspievali a poďakovali za požehnaný, Božími dotykmi naplnení deň, ktorí sme mohli prežiť v rodinnej atmosfére v krásnom spoločenstve.

(Autor: Jarmila Jancová)

Všetky fotky nájdete na našej Facebookovej stránke: Saleziáni Partizánske