Sväté omše počas Vianočných sviatkov budú nasledovane:

Na štedrý deň 24.12. budú sv. omše na Šípku o 15:30 a polnočná. V Malých Uherciach o 22:30.

V sobotu 25.12. (Narodenie Pána) a v nedeľu 26.12. (Svätej rodiny) budú sv. omše na Šípku a v Malých Uherciach tak ako v nedeľu. A k nim na Šípku vždy pridávame sv. omšu o 10:00.