Od 11.6-13.6 sa naši miništranti zúčastnili výletu do Kroščienka nad Dunajcem v Poľsku. Bývali u rehoľných sestier hneď pri Dunajci.

Prvý deň výletu išli nabrať zážitky do Ninja Parku. Na druhý deň sa vydali na turistiku na Tri Koruny a odtiaľ do Červeného Kláštora raftom splavovať Dunajec. Po 23 km a 3,5 hodinách splavovania grilovali. V tretí deň si ešte v Námestove zahrali bowling. Bol to veľmi pekný čas pre chalanov, ktorí sa snažili a vyhrali miništrantskú súťaž.