Mimoriadny deviatnik

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici – začína v nedeľu 15. marca.

Milá saleziánska rodina, náš hlavný predstavený nás pozýva všetkých a osobitne mladých k modlitbe deviatnika za odvrátenie nákazy koronavírusu.


Prosím, rozšírte si tento materiál medzi členov a mladých, aby sa čím viacerí mohli modliť.

Celý deviatnik je na stiahnutie aj tu
– formát A4 http: deviatnik
– formát A5 http: deviatnik
– formát pre mobil: deviatnik