Saleziáni a farská rada Vás pozývajú na zábavno – spoločenský večer pre manželské páry pri príležitosti Medzinárodného týždňa manželstva.

Manželský večer sa uskutoční 17.2.2023 o 19:00 v Pastoračnom centre a tešiť sa môžete na malé pohostenie, víno, čaj, príjemný čas v spoločenstve ďalších manželských párov a možnosť obnovy manželského sľubu.

Záujemcov prosíme aby sa prihlásili u Soni Okkelovej na tel. č. 0908 822 776 do 15.2.2023.

Tešíme sa na Vás! 🙂