Počas leta sa v Moravanoch nad Váhom uskutočnil letný pobytový tábor s veľmi zaujímavou témou: Rímska ríša a kresťania.

Zúčastnilo sa ho 52 detí a s pričinením 20 vynikajúcich animátorov priniesol neopakovateľný zážitok plný histórie. Počas piatich dní sa deti stali občanmi Rímskej ríše a svedkami prenasledovania kresťanov, až kým im cisár Konštantín neudelil slobodu.


Počas tábora sa striedali rímski cisári, ktorí prenasledovali kresťanov. Najhorší bol Nero, ktorý nakoniec podpálil Rím. Aby toho nebolo málo, stále nás ohrozovali nájazdy Barbarov, ktorí len plienili a rabovali. Vďaka rôznym úlohám a hrám sa deti ocitli v úlohe bojovníkov, ktorí sa museli postaviť na odpor a brániť svoju vieru a hodnoty. Deti sa museli spojiť a po skupinkách vytvorili tímy, ktoré odrazili útoky barbarov.
Jednou z najzaujímavejších aktivít tohto tábora bola skúška odvahy, ktorá sa u detí tešila nevídanej obľube. Jeden chlapec povedal, že pre neho bola skúška odvahy najlepšia časť tábora. „Len som sa bál, že ma zožerie medveď,“ povedal s úsmevom na tvári. Deti skúšku hravo zvládli a pomocou sviečok sa šikovne dostali až k cisárovi Konštantínovi, ktorý ich čakal na konci.


Vďaka nášmu táboru deti pochopili a ocenili históriu Rímskej ríše a prenasledovania kresťanov. Vrcholom pobytu bolo, ako deti boli pokrstené a opúšťali uctievanie bôžikov a Rímskych božstiev. Nakoniec cisár Konštantín prispel k rozšíreniu kresťanstva a bol to začiatok jeho uznávania.


Už dnes sa tešíme na budúci rok, na nové zážitky a dobrodružstvá v krásnej prírode a v hlbokých priateľstvách.