Po dvoch rokoch obmedzení sa nám konečne podarilo využiť naplno možnosť usporiadania tábora a preto sme tohtoročný prímestský tábor odštartovali v pondelkové ráno so 160 deťmi.

Pastoračné centrum celý týždeň prekypovalo energiou a dobrou náladou. Za pomoci detí sa Shrekovi podarilo prekonať všetky prekážky, ktoré mu boli hádzané pod nohy a získať späť srdce princeznej Fiony. Naučili sme sa hravou formou tímovej práci i disciplíne. Slniečko nám prialo celý týždeň a preto nechýbali ani vodné hry, ktoré nám často trvali dlhšie, ako sme plánovali. Ale niet sa čomu diviť, deti to majú z celého programu najradšej. Opäť sa nám podarilo nadviazať nové priateľstvá, či už deti s animátormi alebo medzi sebou, a preto bol piatok nie len krásnou, ale aj dojímavou rozlúčkou. Pre mňa ako staršiu animátorku, ktorá sa podieľa na táboroch už niekoľko rokov bolo najkrajšie vidieť ako nám pred očami z detí rastú mladí talentovaní ľudia a kto vie, z mnohých možno aj šikovní animátori. Myslím, že môžem povedať za všetkých, že to bol veľmi obohacujúci týždeň ako pre deti, tak i pre nás animátorov. Opäť sa nám všetkým potvrdilo, že radosť rozdávaním naozaj rastie.

Po nadšení z prvého tábora sme zorganizovali aj ďalší tábor v auguste 2022 opäť pod záštitou Saleziánov a mladých z Domky Partizánske. Zázračne sme sa ocitli v tajomnej krajine – Narnia. Spoznali sme miestnych obyvateľov, ich zvyky, zmapovali okolie, ktoré nás očarilo svojimi krásami. Avšak kde je dobro, tam útočí aj zlo a my sme museli bojovať proti nástrahám temnej kráľovnej. Odvážne kráľovné a kráľovia Narnie nás vyzbrojili a viedli do boja za dobro a za záchranu celej krajiny. Museli sme prekonať svoj strach a premeniť ho na odvahu, obrniť sa ochotou, obetavosťou a láskavosťou, aby sme dokázali zvíťaziť nad zlom. A predstavte si, podarilo sa nám to! Okrem toho, sme tu zažili veľa zábavy, smiechu, radosti, budovali nové priateľstvá, zahrali sa skvelé hry, mali obohacujúcu duchovnú obnovu a… zistili, že vôbec nepotrebujeme moderné technológie, aby sme prežili plnohodnotný čas… možno práve naopak ;)… A tak sme zažili ďalší nezabudnuteľný týždeň prázdnin v Narnii.

Projekty organizované organizáciou Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske boli podporené dotáciou z Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mestom Partizánske a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.