Aj tieto Veľkonočné sviatky si pre nás saleziáni pripravili obnovu farnosti, ktorá nám má pomôcť lepšie sa pripraviť na nadchádzajúce sviatky a priblížiť nám ich tajomstvá a krásu.

Nakoľkpo to však momentálna situácia nedovoľuje jej realizáciu, rozhodli sa saleziáni uverejniť aspoň text obnovy ktorý je dostupný priamo tu:

Text duchovnej obnovy