Čas zábavy, stretnutia a spoločenstva sa opäť vrátil na Šípok vďaka don Bosco show.

Zakladateľa rehle saleziánov sme si pripomenuli 5.2.2023 v Kostole sv. Tomáša apoštola na Šípku. Scénky, ktoré si pripravili stretká a aj saleziáni dali priestor na smiech, zamyslenie sa, ale hlavne radosť. Šikovní moderátori odprezentovali celé popoludnie. Tešíme sa, že podujatie sa k nám vrátilo po rokoch nestretania sa a zostali ste mu verní.