Aj tento advent si pre nás saleziáni pripravili zamyslenia vo forme listov, ktoré nám majú pomôcť lepšie sa pripraviť na nadchádzajúce sviatky a priblížiť nám ich tajomstvá a krásu. Čítať ďalej

 

Milí priatelia don Bosca a mladých. Tento deviatnik, ktorý don Bosco tak veľmi odporúčal svojim drahým, je zdrojom požehnania a radosti pre tých, ktorí sa ho modlia i pre tých, za ktorých ho môžeme obetovať. Veríme, že vám prinesie veľa milostí a radosti na príhovor našej Maminy. Čítať ďalej

 

Aj Vy si túžite počas tohto pôstu pripraviť srdce na príchod Veľkonočného Baránka? Chcete i Vy počas týchto sviatkov opäť prehĺbiť svoj vzťah k Pánovi? Tak potom ste na správnom mieste! 🙂

Čítať ďalej

 

To najkrajšie sa v živote vždy odovzdáva cez vzťahy. Keď nás rodičia voviedli do života učili nás zodpovednosti, práci, zmyslu pre rodinu a pre hodnoty, … a živo nám vštepovali to najkrajšie i najúžasnejšie, čo zo života pochopili. Don Bosco nám v tomto deviatniku ponúka svoju životnú skúsenosť: AKÉ JE LEN KRÁSNE, KEĎ SME SI VEDOMÍ TOHO, ŽE BOH SI NÁS VEDIE A JE STÁLE PRI NÁS. KEĎ POŽEHNÁVA NAŠE KROKY. KEĎ NÁS STÁLE PREDCHÁDZA SVOJOU MILOSŤOU.

Čítať ďalej

 

Aj tento advent si pre nás saleziáni pripravili zamyslenia vo forme listov, ktoré nám majú pomôcť lepšie sa pripraviť na nadchádzajúce sviatky a priblížiť nám ich tajomstvá a krásu.

Čítať ďalej

 

Aj Vy si túžite počas tohto pôstu pripraviť srdce na príchod Veľkonočného Baránka? Chcete i Vy počas týchto sviatkov opäť prehĺbiť svoj vzťah k Pánovi? Tak potom ste na správnom mieste! 🙂

Čítať ďalej