Novéna k Nepoškvrnenej

 

Milí priatelia don Bosca a mladých. Tento deviatnik, ktorý don Bosco tak veľmi odporúčal svojim drahým, je zdrojom požehnania a radosti pre tých, ktorí sa ho modlia i pre tých, za ktorých ho môžeme obetovať. Veríme, že vám prinesie veľa milostí a radosti na príhovor našej Maminy.

Má asi takúto schému. Na každý deň je pripravených niekoľko podnetov. Prvý je jedna z vlastností našej Maminy, ktorú rozvíja Písmo Sv. (druhý bod), podelenie sa rôznych mladých ľudí (tretí bod), podnet vo forme videa (štvrtý bod), maličká úloha, či skôr výzva 🙂 (piaty bod) a potom kratučká modlitba k Panne Márii (šiety bod). Na fb stránke saleziáni domka partizánske a na pcsipok.sk, bude k tomu doplenená ešte jedna báseň na každý deň ako možné prehĺbenie našej modlitby, uvažovania a života. (siedmy bod).

Možno sa vám to zdá priveľa, ale sú to skôr podnety ako niečo nútené. Ak vám poslúžia budeme len radi. Nech vás i nás na tejto peknej ceste ku jej sviatku sprevádza jej príhovor i ochrana. A zároveň vás srdečne pozývame 7. decembra o 18.00 na slávnostnú sv. Omšu ku jej cti v kostole sv. Tomáša na Šípku, po ktorej nasleduje krátka akadémia pripravená našimi mladými. Pokoj s vami. Vaši saleziáni a mladí. +

 

Celé znenie novény nájdete priamo tu: Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii

Verziu určenú pre tlač si môžete stiahnuť tu: Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii – tlač

 

bohorodicka-vladimirska-byzantska-ikona