Výnimoční hostia, Róbert Flamík a manželia Okkelovci s Noemi, vystúpili na adventných večeroch, ktoré moderovala Kutetka. Konali sa 3. a 10. decembra v Pastorku.

Diskusie s nimi prilákalo približne 50 divákov, ktorí mali možnosť načrieť do rozprávania a života hostí, prípadne im položiť nejakú otázku.

Róbert Flamík, ktorého netreba bližšie predstavovať, momentálne pôsobí na Mamteyke a podelil sa o svoje skúsenosti s prácou s ukrajinskými deťmi, ktoré učí hrať na gitare. Jeho príbeh a príspevok k integrácií a rozvoju týchto detí vzbudil podporu medzi účastníkmi adventných večerov.

O týždeň neskôr prišli rodičia Okkelovci, ktorí predstavili svoj príbeh starostlivosti o svoju dcérku Noemi, ktorá má viacero zdravotných komplikácií. Odhodlanie a láska k ich dcérke boli pre prítomných inšpiráciou a vyvolali pocit solidarity a nádeje.

Jedna z účastníčok sa vyjadrila: „Bol veľký emocionálny zážitok, ktorý vo mne prebudil nádej a nový pohľad na súcit.“