Chceme Vás opäť osloviť a poprosiť o poukázanie Vašich 2% z daní pre stredisko Partizánske.

Aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2%, vďaka ktorým môžeme rozvíjať činnosť s deťmi a mládežou v našom stredisku. Poskytnutie Vašich 2% nám pomáha vykryť náklady, ktoré sú spojené s aktivitami, ktoré madým poskytujú priestor na osobnostný rast. Naša práca je založená na dobrovoľníctve, preto nám pomôže akákoľvek forma podpory z Vašej strany. Vopred Vám ďakujeme.

Všetky potrebné dokumenty nájdete priamo tu: Tlačivo na poukázanie

Vopred Vám ďakujeme,
veď práve vďaka Vám môžeme pre deti za minimálne náklady zo strany rodičov, uskutočňovať celoročné aktivity.

Nech sú Vaše 2% DOMKA Partizánske!