Tradíciu, ktorá trvá roky sme po dvojročnej koronovej odmlke opäť zorganizovali.

Posledná adventná nedeľa patrila príjemným stretnutiam po detskej sv. omši. Keďže vonku bola pravá decembrová zima, nemohol chýbať teplý punč a aj výrobky, ktoré si ľudia mohli odniesť za dobrovoľný príspevok. Príjemná predvianočná atmosféra opäť spojila ľudí z farnosti, deti, mladých, starších a aj najstarších, ktorí potvrdili, že najdôležitejšie sú vzťahy, ktoré medzi sebou žijeme.