Úkon odovzdania sa

Modlitba podľa originálu „Atto di abbandono“ od kňaza DOLINDA RUOTOLA z Neapola, súčasníka sv. Pátra Pia, ako mu ju nadiktoval Pán Ježiš.

Text modlitby nájdete priamo tu: modlitba