Slávenie Veľkej noci

Pozývame Vás sláviť Veľkú noc v našom farskom spoločenstve.

Máme pre Vás online ponuky a to:

Zelený štvrtok – sv. omša o 18.00 h, Veľký piatok – ranné chvály o 8.00 h, obrady Veľkého piatku o 15.00 h a krížovú cestu v tento deň o 18.00 h.

Veľkonočnú vigíliu Bielej soboty budeme sláviť o 19.30 h, ráno o 8.00 h nebudú chýbať ranné chvály a Veľkonočnú nedeľu budeme streamovať tradične o 11.00 h.

Všetko budeme streamovať na FB Saleziáni Domka Partizánske.