Stránka 1
Štandardný

Novéna k Nepoškvrnenej

 

Milí priatelia don Bosca a mladých. Tento deviatnik, ktorý don Bosco tak veľmi odporúčal svojim drahým, je zdrojom požehnania a radosti pre tých, ktorí sa ho modlia i pre tých, za ktorých ho môžeme obetovať. Veríme, že vám prinesie veľa milostí a radosti na príhovor našej Maminy. Čítať ďalej →

Štandardný

Krížová cesta

Hľa, Baránok Boží

 

Úvod:

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Jn2 13-15

Čítať ďalej →