Naše miništrantské stretko sa vydalo na výlet do Ostrihomu a to v dňoch 12-14 januára.

V prvý deň, keď sme prišli, mali sme „cigánsku“ omšu aj s menším bašavelom. Bola plná temperamentu a radosti. Večer sme si išli pozrieť baziliku. Prechádzali sme sa nočným mestom a obdivovali ho. Po tomto pekne strávenom večeri nás čakal už len spánok.

Druhý deň sme vstávali skôr, aby sme mohli ísť do baziliky na omšu. Bohužiaľ omša nebola v hlavnej lodi, ale iba v maličkej kaplnke. Nevadilo nám to, dali sme si potom raňajky. Po nich sme išli na 6 h do aquaparku. Potom nás čakali zákusky v najlepšej cukrárni v Ostrihome, neskôr dospelých pivo v Štúrove.

V tretí deň sme už upratovali a išli domov v 2 skupinách. Jedna cestovala vlakom a druhá autom. Tí, ktorí išli autom so pozerali ešte okolité dediny a Dunaj. Bol to výborný výlet plný prijatia, zábavy, pekných chvíľ a radostí.

Text: jeden z účastníkov / Matúš Mravčák