Majáles

 

Tradičnou netradičný majáles je tu! Si narichtuvaný?!?

Dúfam, že si nebou daromný a všetky totie iňformácie dôležité bou si z plagátiku vyčítau. A včul, keď uš šicko znáš, zaraz mi riekni na čo prosím pekne ešte čakáš?! Hybaj še richtuvať bo to ten Majáles šipkový je už hen, za dverami!!!