Liturgia domácej cirkvi

Drahí služobníci rodiny, spolupracovníci a priatelia, ktorí ste spojení s projektom Mistero Grande (a my všetci tu na Slovensku, sme s týmto projektom nejakým spôsobom spojení).

Posielame Vám druhú ponuku na modlitbu v rodine s jednou novotou, ktorú nájdete v texte modrým písmom: je to sprievodca, ktorý nás môže priviesť k účasti na svätej omši s novým povedomím.
Buďte poslami tejto ponuky stretnutia s Pánom.

V láskavom objatí v Pánovi
Diego s Martou
Sekretariát Progetto misterogrande

Text modlitby nájdete priamo tu: Liturgia domácej cirkvi