Prázdniny sa blížia a s nimi aj naše tábory. Prihlášky nájdete priamo tu!

Tento rok sme kvôli opatreniam nútení rozdeliť prímestský tábor na 2 turnusy podľa veku. Každý z nich má obmedzený počet 70 účastníkov. Chce byť pomocou aj pre vás rodičia, ktorí počas prázdnin pracujete a túžite, aby Vaše deti mohli zmysluplne využiť svoj voľný čas. Môžu tak prežiť päť pekných dní plných dobrodružstva a nových priateľstiev v dobrom prostredí plnom pozitívnych hodnôt. Deti môžu prichádzať do našich priestorov už od 8.00 (v prípade potreby ich môžete nechávať u nás aj skôr) a každý deň tábor trvá do 16.00 h.

Prihlášky na tábor

Prihlášky na turnus pre deti 1. až 4. ročníka základných škôl: prihláška
Prihláška na turnus pre deti 5. až 9. ročníka základných škôl: prihláška
Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa: prehlásenie