Letný Prímestský tábor 2015

 

PRTIZÁNSKE. 28. týždeň roku Pána 2015 t.j. od 6. 7. do 10. 7. 2015 sa v saleziánskom pastoračnom centre na sídlisku Šípok uskutočnil prímestský tábor s témou Slovensko. Ten opäť lámal rekordy v počte, keďže na tábore bolo 165 detí. Toto vysoké číslo odskúšalo nervy a kvality všetkých animátorov.

detihrad

Dosť bolo serióznosti! Na rovinu vám napíšem, aký to bol opäť perfektný tábor:

Basom Ti, šicke sme še bavili! Skrz naskrz celím táborem valila še šumná nálada. Radosti boľo neúúúrekom, viacej jak nenamaštených rožkov v kuchyni. Od tam toho hradu Hrušou až po ten tam maličký kostolík v maličkých Uherciach to ten každý sľovák vedeu a znau, že my u nezaháľame, ba naopak, súťažíme i na šebe pracujeme. To napríkľad takô drevo richtujeme, maľujeme, šicko možne porabame! Pan Boch nažičiu nam i šumného počasia i hojnej ochrany, bo žiadnej važnej krivdy na zdravíčku nikomu še neprivodziuo. Tak mi i Jemu veľmo preveľmo ďakujeme, že nás bou sprevádzau i animáťorom sily dodávau. No čo ja vám budzem ešte hutoric? Dobre bulo, kto nebou banovať do smrti smrťúcej môže! Basom Ti, sto striel do duše, na tam tom tabore budúcom i tam v tom pasťorku šipkovom še vidzíme…!

m+k

m+r

Pre to tých tam našich fanušikou fetečky šme nafotiui:

Aľbum1

Aľbum2

Aľbum3

Aľbum4