Monika je slovenská speváčka a skladateľka piesní. Pozývame Vás na jej koncert, ktorý sa uskutoční 20. mája o 19.00 h v Kostole sv. Tomáša apoštola.

Na koncert je vstup voľný. Všetci ste veľmi srdečne pozvaní.