Mladí a saleziáni si pre Vás pripravili program k sv. Jánovi Boscovi – zakladateľovi saleziánov. Chceme Vám ponúknuť program plný radosti a toho, čím mladí žijú. Ste srdečne pozvaní.