domkalogo

Domka Partizánske – info

Domka – združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Združujeme viac ako 8000 členov, predovšetkým deti a mladých vo veku 6 – 30 rokov. Sme súčasťou
celoslovenského Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth Net (DBYN). Domka – združenie saleziánskej mládeže má okrem ústredia, ktoré sídli v Bratislave, aj ďalšie strediská. Po celom Slovensku je ich viac ako 30. Stredisko Partizánske s počtom členov viac ako 200 patrí k nim.