Deviatnik k Don Boscovi 2021

Blíži sa nám sviatok svätého Jána Bosca v roku 2021 a pri tejto príležitosti Vám ponúkame modlitbu deviatnika k tomuto pre nás veľmi významnému svätcovi.

Deviatnik bude postupne zverjňovaný po jednotlivých dňoch:


1. Deň – Jednota života a viery

2. Deň – Dôverujte Bohu

3. Deň – S ním nikdy nie si sám

4. Deň – Poznať Božiu dobrotu

5. Deň – Zdieľaj to najhlbšie

6. Deň – Hľadať správnejší spôsob

7. Deň – Mať dobrého priateľa

8. Deň – Obliekať sa do nového človeka

9. Deň – Učíš ma milovať tu a teraz