D.Ú. pre prvopríjmajúcich

Rodičia prvopríjmajúcich, pripravili sme si pre Vaše deti domácu úlohu .

Text úlohy nájdete priamo tu (IMOS 2020): domáca úloha