Stránka 1
Štandardný

Krížová cesta

Hľa, Baránok Boží

 

Úvod:

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Jn2 13-15

Čítať ďalej →

Štandardný

Deviatnik k Don Boscovi

 

To najkrajšie sa v živote vždy odovzdáva cez vzťahy. Keď nás rodičia voviedli do života učili nás zodpovednosti, práci, zmyslu pre rodinu a pre hodnoty, … a živo nám vštepovali to najkrajšie i najúžasnejšie, čo zo života pochopili. Don Bosco nám v tomto deviatniku ponúka svoju životnú skúsenosť: AKÉ JE LEN KRÁSNE, KEĎ SME SI VEDOMÍ TOHO, ŽE BOH SI NÁS VEDIE A JE STÁLE PRI NÁS. KEĎ POŽEHNÁVA NAŠE KROKY. KEĎ NÁS STÁLE PREDCHÁDZA SVOJOU MILOSŤOU.

Čítať ďalej →