2% pre Domku Partizánske


Chceme Vás opäť osloviť a poprosiť o poukázanie Vašich 2% z daní pre stredisko Partizánske.

V tento rok poberáme 2% cez naše ústredie, ktoré sídli v Bratislave. Ono si nás zobralo pod ochranné krídla po tom, ako sme spravili administratívnu chybu. Práve preto potrebujeme od Vás aj tlačivo (čestné prehlásenie, ktoré nájdete v prílohe), aby sme vedeli ústrediu preukázať sumu prostriedkov, ktoré poskytnete nášmu stredisku – Partizánske.


Všetky potrebné dokumenty nájdete priamo tu:

Návod ako poukázať 2%: stiahnuť

Tlačivo na poukázanie: stiahnuť


Vopred Vám ďakujeme,

veď práve vďaka Vám môžeme pre deti za minimálne náklady zo strany rodičov, uskutočňovať celoročné aktivity.


Nech sú Vaše 2% DOMKA Partizánske!